Home | Zoekt u een winkel? | -Copyright Sylagro

Sponsorproject india

Udavum Karangal

Sponsorproject Udavum Karangal - Helpende Handen
Door de aankoop van de regenboogkaarsen ondersteunt u het project Udavum Karangal in India. € 0.45 komt ten goede aan dit project.
Udavum Karangal is een gemeenschap waar zowel kinderen als volwassenen worden opgevangen die in nood verkeren, en aan de onderkant van de samenleving leven.
De initiatiefnemer Steven Vidyakar zorgt hier samen met vele vrijwilligers liefdevol voor mensen die in de meest slechte omstandigheden hebben geleefd, zoals kinderen, zieken en gehandicapten die door hun familie en naasten in de steek zijn gelaten.

Steven Vidyakar is 1983 gestart met dit project

Hij groeide zelf ook op in de sloppenwijken omdat zijn ouders niet goed voor hem konden zorgen.
Op 14-jarige leeftijd redde hij het leven van een rijke zakenman. Deze man was daar zo dankbaar voor dat hij Steven de mogelijkheid bood te gaan studeren. Steven maakte daar volop gebruik van. Hij studeerde rechten en sociale wetenschappen. Hij werkte als vrijwilliger bij Moeder Teresa, waarna hij als sociaal psychiatrisch werker aan de slag ging.
Op een dag werd er een 11 maanden oude baby naar Steven gebracht. Deze bijna dode, uitgedroogde baby was in oude kranten gewikkeld en door de moeder in een bioscoop in een vuilnisbak achtergelaten. Dat was het begin van Stevens levenswerk.

Inmiddels wonen er in Udavum Karangal ruim 2000 mensen. Er zijn o.a. huizen voor zuigelingen, kleuters, schoolgaande kinderen, gehandicapte kinderen, psychiatrisch patiënten, HIV-patiënten, mishandelde en afgedankte vrouwen en huizen voor verlaten oude mensen.
Bijna het hele project draait op vrijwilligers, alleen aan leraren en doktoren wordt een salaris uitbetaald. Dit betekent dat iedere gedoneerde euro direct ten goede komt aan het project.

Steun voor de baby-opvanghuizen

Omdat Sylagro een deel van zijn producten in India inkoopt, vinden we het prettig om iets terug te doen voor de verwaarloosde mensen in dit land. We schenken een deel van de opbrengst van de regenboogkaarsen aan twee huizen waar baby’s worden opgevangen, namelijk: Kutty Pappas en Pasamalargal.
In Kutty Pappas worden in de steek gelaten baby’s opgevangen die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn.
Pasarmalargal is een tehuis voor verlaten zuigelingen (soms prematuur) die meestal door hun eigen moeders worden achtergelaten, omdat zij onwettig zijn, misvormd of omdat zij “gewoon” meisjes zijn.
Het is schokkend om te horen op welke manier deze kinderen worden gedumpt.
Wie meer wil weten kan kijken op de website www.udavumkarangal.org
Meer informatie vindt u ook op de Nederlandse website van de stichting helpende handen www.helpendehandenindia.nl

De regenboogkaarsen worden in Nederland met plezier gemaakt en ingepakt door verstandelijk gehandicapten. Op deze manier helpen gehandicapten in Nederland de gehandicapten in India.

  Dit is een website voor winkeliers
-Copyright groothandel Sylagro, Dieren (Gelderland)